Esiletõstetud postitus

Pärnu Tammsaare Lasteaia Rohelise Kooli põhimõtted

30. september 2022

Puud ja nende viljad

Liblika rühma lapsed tutvusid lasteaia õuealal kasvavate puude ning nende viljadega. Üheskoos korjatud materjali uuriti ja vaadeldi hiljem ka rühmas ning rühmitati omavahel kokkusobivaid osasid - ühe ning sama puu leht ja vili. 

Puulehtede kontuurid jäädvustati käelises tegevuses kauni kunstitööna.


23. september 2022

Keskkonnaülevaatus 2022

Keskkonnaülevaatuse küsimused 2022

Keskkonnaülevaatus viidi läbi kolme gruppiga: lapsed, lapsevanemad ja lasteaia personal.

Lastevanematega ja personaliga viidi keskkonnaülevaatus läbi 2022. aasta septembris, mida analüüsiti keskkonnatöörühmaga novembris. 

Lastega viidi keskkonnaülevaatus läbi oktoobrist 2022 kuni jaanuarini 2023. Õpetajad küsitlesid kooliminevaid lapsi tegevuskavas planeeritud kolmel keskkonnateemal: Elurikkus ja loodus, Toit, Kliimamuutused ja energia

2022. aasta sügise keskkonnaülevaatuse lingid:

 

Keskkonnaülevaatus lastele:

 

22. september 2022

Oast oani

Käesoleva aasta kevadel alustasid Liblika rühma lapsed pikemaajalise projektiga "Oast oani". 

Tegevuse eesmärk oli vaadelda oa seemne arengut mullas ning seejärel oataime kasvamist ning viljade arenemist õiest kuni ubade valmimiseni. Teadmiste kinnistamiseks valmistasid lapsed omale raamatukesed, kuhu nad nähtut läbi oma joonistuste dokumenteerisid. Projekti lõpus oli tähtsal kohal ubade vaatlemine, maitsemine ja seemnete järgmiseks aastaks hoiule panemine. 

Samuti said lapsed teadmise, kuidas kasvatada endale puhast ja tervislikku toitu.