Esiletõstetud postitus

Pärnu Tammsaare Lasteaia Rohelise Kooli põhimõtted

28. september 2021

Pildiraami püütud sügis

 Liblika rühma lapsed käisid lasteaia õues sügise tundemärke otsimas ja neid pildiraami püüdmas.

24. september 2021

 Liblika rühma laste võitegu piimanädala raames. Enda tehtud värske või maitses pehme leivaga ülihea. Eelnevalt vestlesime lastega tervisest, tervise hoidmisest ning puhtast värskest toorainest tervisliku toidu valmistamiseks.

 

15. september 2021

Prügi ja jäätmed

Pärnu linna puhas keskkond ei võimaldanud leida prügi Rannapargist ja lasteaeda ümbritsevatelt tänavatelt. Meie armas kodulinn Pärnu on nii puhas linn, et siit ei ole võimalik leida tänavatelt ja rannast mitte mingit prügi. Kogu prügi on pandud prügikastidesse.14. september 2021

Elurikkus lasteaia õuealal.

Lapsed tulevad iseseisvalt toime õues olevate taimede eest hoolitsemisel. Laps teab, et taim vajab kasvamiseks vett ning taime ei tohi unarusse jätta.

Laste kasvatatud sügisandide üles võtmine.

Juurviljadest laste poolt valmistatud tervislikud krõpsud viisid keele alla ja maitsesid "hää"!

PILDID
13. september 2021

Õppereis Ermistu järve äärde

 Liblika rühma lapsed tutvusid Ermistu järve ääres järve elustikuga. Seda nii pilte vaadates, preparaate uurides kui ka looduses jalutades ning kahvaga järvest uurimismaterjali püüdes. Järgmisel päeval kinnistasid lapsed saadud teadmisi järveasukaid voolides.

 
2. september 2021

Keskkonnaülevaatuse küsimused 2021

 Keskkonnaülevaatus viidi läbi kolme gruppiga: lapsed, lapsevanemad ja lasteaia personal.

Lastevanematega ja personaliga viidi keskkonnaülevaatus läbi 2021. aasta septembris, mida analüüsiti keskkonnatöörühmaga novembris. 

Lastega viidi keskkonnaülevaatus läbi oktoobris 2020. Õpetajad küsitlesid kooliminevaid lapsi tegevuskavas planeeritud kolmel keskkonnateemal: Elurikkus ja loodus, Lasteaia õueala, Transport.

2021. aasta sügise keskkonnaülevaatuse lingid:

Keskkonnaülevaatus personalile

Keskkonnaülevaatus lastevanematele 

 

Keskkonnaülevaatus lastele:

Elurikkus ja loodus. Õueala

Tervis ja heaolu

Globaalne kodakondsus