Esiletõstetud postitus

Pärnu Tammsaare Lasteaia Rohelise Kooli põhimõtted

2. august 2021

Pärnu Tammsaare Lasteaia Rohelise Kooli põhimõtted


1.     Läbi praktiliste tegevuste õpivad lapsed, lapsevanemad ning lasteasutuse personal loodust hoidma ja väärtustama

2.     Õuesõppe ja avastusõppe osakaalu ning keskkonnateadlikkuse suurendamine