Esiletõstetud postitus

Pärnu Tammsaare Lasteaia Rohelise Kooli põhimõtted

23. september 2022

Keskkonnaülevaatus 2022

Keskkonnaülevaatuse küsimused 2022

Keskkonnaülevaatus viidi läbi kolme gruppiga: lapsed, lapsevanemad ja lasteaia personal.

Lastevanematega ja personaliga viidi keskkonnaülevaatus läbi 2022. aasta septembris, mida analüüsiti keskkonnatöörühmaga novembris. 

Lastega viidi keskkonnaülevaatus läbi oktoobrist 2022 kuni jaanuarini 2023. Õpetajad küsitlesid kooliminevaid lapsi tegevuskavas planeeritud kolmel keskkonnateemal: Elurikkus ja loodus, Toit, Kliimamuutused ja energia

2022. aasta sügise keskkonnaülevaatuse lingid:

 

Keskkonnaülevaatus lastele: