4. oktoober 2019

Lepatriinud uudistavad, kuidas soojustatakse lasteaeda.Lepatriinu rühma lapsed uudistasid, kuidas käib lasteaia soojustamine. Lapsed vaatasid ja arutlesid koos õpetajaga, miks on vaja maja soojustada. Ühiselt jõuti järeldusele, et kui maja on korralikult soojustatud, siis ei pääse külm tuppa ja soojus jääb majja. Selle tulemusena tuleb vähem kütta. Kui vähem kütame, siis hoiame kokku küttematerjali, mida saame loodusest.

3. oktoober 2019

Taaskasutus, heategevus

Taaskasutus heategevus.
Eesmärk: Laps teab, mis on heategevus läbi taaskasutuse.
Pöialpoisi rühma lapsed külastasid poodi "Sõbralt sõbrale", et panustada ise läbi oma kogemuse taaskasutusse- heategevusse. Igal lapsel oli kodust kaasa võetud üks asi, mille ta siis poodi annetas. Lapsed nägid, kuidas nende esemetele pandi hinnad peale ning asjad läksid edasi müügiks. Pood ise tegeleb heategevusega abistades sadat abivajajat last aastas. Andsime meiegi oma väikese panuse, sest väikeste heategijate suured heateod saavad alguses juba varajases lapseeas. 

17. september 2019

Juurviljad.
Eesmärk: laps teab, kus kasvavad juurviljad, aedviljad, puuviljad. Miks need on eluks vajalikud, milliseid vitamiine sisaldavad. Laps oskab hoida ja väärtustada teda ümbritsevat looduskeskkonda.
Eelnevalt toimus lasteaias sügisandide näitus, kus lapsed said arutleda milline neist on juur -, aed - või puuvili. Rühmas koos mängiti veel teema kinnistamiseks õppemängu. "Ühepajatoit". Pärast lapsed tegid ühistööna pildi, kus värviti, lõigati ja kleebiti erinevaid juur- puu-


ja aedvilju.

17. mai 2019

Elurikkus lasteaia õuealal ja rannas.

Elurikkus õuealal ja rannas.
Putukad meie õuel ja rannas.
Erinevad putukaliigid, mida me nägime (värvus, suurus, lepatriinude ja tigude loendamine, ei tee putukale haiget).
Uurime putukaid ja taimi luubiga lähemalt.
Märkame erinevaid taimi ja jätame nad kenasti kasvama.
Lapsed otsivad erinevaid värve, otsime ka oma riietelt, kas leiame samasuguseid värve. Loendame kokku kõik värvid, mida me nägime.

25. aprill 2019

Lepatriinud pargis - õuesõpe on vahva!

 


 
 


Parki jõudes mängisime üheskoos vahva liikumis- ja tähelepanumängu "Ära vahi kuud, vaheta nüüd puud". Seejärel lugesid lapsed kividelt omadussõnu ning otsisid pargis sõnale vastavaid asju (nt krobeline puukoor, ilus lill, sile pink, pehme sammal jne). Tähekividest laoti pargis leiduvaid sõnu (nt puu, leht, puuoks, muru jms). Pärast organiseeritud tegevusi mängisid lapsed pargis leiduvaid vahendeid (oksad, tammetõrud jms) kasutades ning leidsid lepatriinu, keda saime üheskoos vaadelda. Enne pargist lahkumist viisime läbi vaikuseminuti, kus lapsed said kuulata ja keskenduda lähedalt ning kaugelt kostuvatele helidele.