Esiletõstetud postitus

Pärnu Tammsaare Lasteaia Rohelise Kooli põhimõtted

23. november 2020

Keskkonnaülevaatuse küsimused 2020

 Keskkonnaülevaatus viidi läbi kolme gruppiga: lapsed, lapsevanemad ja lasteaia personal.

Lastevanematega ja personaliga viidi keskkonnaülevaatus läbi 2020. aasta septembris, mida analüüsiti keskkonnatöörühmaga novembris ja jaanuaris 2020. 

Lastega viidi keskkonnaülevaatus läbi oktoobris 2020. Õpetajad küsitlesid kooliminevaid lapsi tegevuskavas planeeritud kolmel keskkonnateemal: Elurikkus ja loodus, Lasteaia õueala, Transport.

Keskkonnaülevaatuse 2020 lingid:

Keskkonnaülevaatus personalile

Keskkonnaülevaatus lastevanematele

Keskkonnaülevaatus lastele:

Elurikkus ja loodus. Õueala

Transport


23. oktoober 2020

Elurikkus ja loodus. Seened Rannapargis, uurimine toas.

 Seente vaalemine, uurimine erinevates keskkondades ja lahendustes.

Pildi vaatlus: puravik, kukeseen, kärbseseen. Kirjeldame ja võrdleme pildil olevaid seeni ning endi korjatud seeni (Pärnu Rannapargist).

Luuletus „Metsas paisub puravik“

Seen- sõna moodustamine, häälimine, tähtede loendamine.

Jutu kuulamine "Seenekuld"

https://www.youtube.com/watch?v=SDzSWWY42V4&list=PL0deLxzx_rkiN0NTWWwsinlvehVMVgT0t&index=13

Laste seletusest selgus, et lugu neile meeldis ja me võiksime teinekordki kuulata lugusid arvuti vahendusel. Tavaliselt me loeme ise lastele jutte. Laste jutu järgi: “leidis eit ühe seene ja ta olevat ikka üsna ahne eit olnud”; “eit läks auku ja siis kulda vedas maa peale”; “mehed ei lubanud lobiseda”; “eit rumal lobises välja, et kulda on seene all”.

FOTOD
   20. oktoober 2020

Pöialpoisi elurikkus lasteaia õuealal

 

Sügis lasteaiaõuealal. Lapsed orienteeruvad lasteaia õuealal, tunnevad ära ja oskavad nimetada: kask, tamm, vaher ja kastan. Sõber karu annab teada, et tahab ka õue tulla loodust uurima. Karu hakkab õuealal olevaid puid tutvustama ja räägib nende tähtsusest. Oma teel kohtab ta siili, kes soovib talveks lehtedest pesa ehitada. Lapsed saavad teda abistada. 
Siilile talveks kingituse tegemine. Traadile vahtralehtede lükkamine.

15. oktoober 2020

Lepatriinu päev rannas!

 

Mis on prügikala kõhus?
Ingleid saab ka rannaliival teha!
Pilvede vaatlemine rannaliival

Meretuul teeb kõigil tuju heaks :)
Tähti saab ka mere ääres õppida!

Kirkad värvid ja mõnus sügispäike. Rannapargis.
Onu Raimondi juures.

5. oktoober 2020

Meedias avaldatud

 Koolieelikute rühma lapsed külastas piimanädala raames Piimajõe lüpsifarmi, millest saab lugeda elektroonilisest ajakirjast „Lasteaed“ 

Kirjutas Aivi Rosenberg 

„Pärnu Tammsaare Lasteaia koolieelikud külastasid Piimajõe lüpsifarmi“

24. september 2020

Elurikkus ja loodus

Elurikkus ja loodus.

Lapsed tulevad iseseisvalt toime õues olevate taimede eest hoolitsemisel. Laps teab, et taim vajab kasvamiseks vett ning taime ei tohi unarusse jätta.
Lapse otsivad ise üles kastekannu, täidavad pange veega.
Taimede kastmisel tegutsevad lapsed iseseisvalt ning jälgivad koostöös, et kõik taimed saaksid vett.
Kastame oma kasvatatud taimi ning hoolitseme taimede eest.

Maailmakoristuspäev

 

Maailmakoristuspäev

Pärnu Tammsaare Lasteaed

Öökulli rühm

Laste vanus: 3- 7 aastat

Aeg: õppetegevus kestab esmaspäevast- reedeni

Eesmärk:  Laps saab teada prügi sorteerimise kasulikkusest; ohutu prügi sorteerimine; faktid väikeprügi kohta.

Tegevus

„Prügiraamat“ (Mari- Epp Täht)

Arutleme koos lastega, mis on prügi? Kas meie kodus sorteeritakse prügi? Ohutu prügi korjamine, väikeprügi.

Jalutuskäik: Otsime linnaruumist erinevaid prügikaste.

Pärnu rannast prügi leidmine ja Prügikala toitmine.

Pärnu Tammsaare Lasteaed, öökulli rühm