Esiletõstetud postitus

Pärnu Tammsaare Lasteaia Rohelise Kooli põhimõtted

4. oktoober 2021

Kodulinn Pärnu


Lapsed uurivad maailmakaardil oma ema- isa päritolu. Arutleme koos lastega, millisest riigist on pärit nende vanemad. Märgime ära vanemate päritolumaa riigid. Arutleme, millise transpordi vahendiga me erinevatesse riikidesse saame sõita. Meie elame praegu Eestis, Pärnu linnas. Kirjutame paberile, millisest riigist on keegi pärit.

Jalutuskäigul koos lastega uurime Pärnu Linnaruumi ning arutleme teemal "Kodulinn Pärnu". Meil on siin ilus, rahulik roheline elu.

Loeme koos lastega, mis on kirjas siltidel. 

Rühmas võetakse ette Eesti ja maailmakaart, kus BeeBot´iga otsitakse üles kodulinn Pärnu, pealinn Tallinn, vanavanemte kodukohad.

Lisaks tutvustab õpetaja lastele robootiliste vahendite hea peremehelikku kasutamist.

Esmalt õpime koos lastega programmeerimist nii nooltega, kui ka lapselt lapsele mänguga.

·   Mäng. Laps valib endale paarilise, keda ta hakkab juhendama (paariline hoiab silmi kinni) ruumis, kus on erinevad takistused. Jõudes punktist A punkti B. Eesmärk on tähelepanelikkus ja hoolivus, et sõber ei saaks haiget. Laps kodeerib BeeBot`i sõitma Eestisse ja Pärnusse, Tallinnasse jne.