Esiletõstetud postitus

Pärnu Tammsaare Lasteaia Rohelise Kooli põhimõtted

23. november 2020

Keskkonnaülevaatuse küsimused 2020

 Keskkonnaülevaatus viidi läbi kolme gruppiga: lapsed, lapsevanemad ja lasteaia personal.

Lastevanematega ja personaliga viidi keskkonnaülevaatus läbi 2020. aasta septembris, mida analüüsiti keskkonnatöörühmaga novembris ja jaanuaris 2020. 

Lastega viidi keskkonnaülevaatus läbi oktoobris 2020. Õpetajad küsitlesid kooliminevaid lapsi tegevuskavas planeeritud kolmel keskkonnateemal: Elurikkus ja loodus, Lasteaia õueala, Transport.

Keskkonnaülevaatuse 2020 lingid:

Keskkonnaülevaatus personalile

Keskkonnaülevaatus lastevanematele

Keskkonnaülevaatus lastele:

Elurikkus ja loodus. Õueala

Transport