Esiletõstetud postitus

Pärnu Tammsaare Lasteaia Rohelise Kooli põhimõtted

17. september 2019

Juurviljad.


Eesmärk: laps teab, kus kasvavad juurviljad, aedviljad, puuviljad. Miks need on eluks vajalikud, milliseid vitamiine sisaldavad. Laps oskab hoida ja väärtustada teda ümbritsevat looduskeskkonda.
Eelnevalt toimus lasteaias sügisandide näitus, kus lapsed said arutleda milline neist on juur -, aed - või puuvili. Rühmas koos mängiti veel teema kinnistamiseks õppemängu. "Ühepajatoit". Pärast lapsed tegid ühistööna pildi, kus värviti, lõigati ja kleebiti erinevaid juur- puu-


ja aedvilju.